Spoznajte Naturo 2000

močvirska sklednica

(Emys orbicularis)

Močvirska sklednica je edina slovenska avtohtona sladkovodna želva. Vključena je na seznam strogo zavarovanih vrst vretenčarjev Bernske konvencije (II. dodatek) in na seznam pomembnih živalskih in rastlinskih vrst, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna območja varovanja Direktive o habitatih (dodatek II). Strokovna izhodišča so bila izoblikovana za potrebe vzpostavljanja in vzdrževanja omrežja Natura 2000 in izvajanje ciljev Direktive o habitatih ter slovenske zakonodaje, predvsem Zakona o ohranjanju narave.

(Vir: dr. S. Tome: Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000)


močvirska sklednica (Emys orbicularis)

 
Zanimivosti

Bistrica ob Sotli

Sredi grba občine Bistrica ob Sotli je krona, vrh katere "čepi orel oz. orlica modre barve, v položaju pripravljenosti za vzlet". Ogledate si ga lahko na


Obrazi Nature 2000

Tilen Genov Tilen Genov

 

Življenjepis

Tilen Genov se ukvarja predvsem z varstveno biologijo ter ekologijo morskih sesalcev in morskih želv. Po končani diplomi iz biologije na Univerzi v Ljubljani je z odliko opravil magisterij s področja z...


Pogosta vprašanja

Za potrebe pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora naša občina potrebuje Naturo 2000.

Ali je v območjih Nature 2000 država predkupni upravičenec? (2012)

Zemljišče, kjer bi rad uredil pašnik, je v območju Nature 2000. Ali potrebujem tudi vaše soglasje? Vaše zahteve: višina ograje, objekti ... (2012)


Anketa

Katera ptica ne sodi med evropsko pomembne vrste, ki so v programu Natura 2000?