Spoznajte Naturo 2000

belka

(Lagopus mutus helveticus)


belka (Lagopus mutus helveticus)

 
Zanimivosti

Bistrica ob Sotli

Sredi grba občine Bistrica ob Sotli je krona, vrh katere "čepi orel oz. orlica modre barve, v položaju pripravljenosti za vzlet". Ogledate si ga lahko na


Obrazi Nature 2000

Gregor Domanjko Gregor Domanjko

 

Življenjepis


Za študij gozdarstva se je odločil, ker je želel rešiti deževni pragozd. Ni ga rešil, je pa sodeloval pri odkupu pragozda za ustanovitev enega izmed Narodnih parkov v Kostariki.
Od leta ...


Pogosta vprašanja

Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000 (razpis za kohezijska sredstva) - kdo jo izda? (2014)

Za potrebe pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora naša občina potrebuje Naturo 2000.

Ali je v območjih Nature 2000 država predkupni upravičenec? (2012)


Anketa

Katera ptica ne sodi med evropsko pomembne vrste, ki so v programu Natura 2000?