Natisni stran

Vrste

Uradni podatki o vrstah v območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2013.

ruševec

Latinsko ime: Tetrao tetrix tetrix

Koda: A409

Alp:

Cel:Na vrh