Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Poročila

Direktiva o pticah v 9. členu določa, da morajo države članice vsako leto poročati o odstopanju od 5. do 8. člena direktive (npr. zaradi zdravja in varstva ljudi, varnosti v zračnem prometu, varstva rastlinstva in živalstva, raziskovanja).

V 12. členu določa, da države članice vsaka tri leta predložijo Komisiji poročilo o izvajanju nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive.

Direktiva o habitatih v 17. členu določa, da države članice vsakih šest let izdelajo poročilo o izvajanju ukrepov, sprejetih po tej direktivi. Poročilo vključuje zlasti informacije o ohranitvenih ukrepih iz člena 6(1), vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje ohranjenosti naravnih habitatnih tipov iz Priloge I in vrst iz Priloge II ter glavne rezultate spremljanja stanja iz člena 11. Poročilo se pošlje Komisiji v obliki, ki jo določi odbor, in je dostopno javnosti.

Več:

 


Na vrh