Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Life+ UpravljanjeRezultatiPriprava osnutka Načrta upravljanja Nature 2000 -2. del (C3)

Priprava osnutka Načrta upravljanja Nature 2000 -2. del (C3)

 

Nabor razvojnih projektov Natura 2000 za finančno perspektivo 2014-2020

V procesu priprave Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 je bil izdelan nabor projektnih predlogov, ki bodo omogočali razvojne priložnosti ob hkratnem ohranjanju biotske
raznovrstnosti in delujočih ekosistemskih storitev. Gre za projekte, ki izkoriščajo potenciale območij Natura 2000 ter prispevajo k doseganju ciljev teh območij ali ne ogrožajo doseganja ciljev Natura 2000.

Predlagatelji projektov so ministrstvo, pristojno za okolje, Zavod za varstvo narave ter upravljavci zavarovanih območij v sodelovanju z nekaterimi institucijami s področja kmetijstva, upravljanja voda, gozdarstva in ribištva, pa tudi z občinami in nevladnimi organizacijami. Na podlagi tega nabora projektov bomo v okviru projekta LIFE+ Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 v sodelovanju s partnerji projekta in na podlagi prispevkov javnih razprav pripravili končen nabor projektov. Ta nabor projektov bo usklajen s cilji in ukrepi posameznih območij Natura 2000 ter z realnimi možnostmi financiranja iz nacionalnih, evropskih in drugih virov sredstev.

Končni nabor projektov bo del Programa upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020. Pri podeljevanju sredstev v obodbju 2014-2020 pa bodo tudi projekti s tega seznama tako kot ostali projekti morali izpolnjevati razpisne ali druge pogoje ter merila potrjevanja.

Nabor razvojnih projektov Natura 2000 za finančno perspektivo 2014-2020 (pdf, 186 strani)

 

                                                                                           


Na vrh