Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Life+ UpravljanjePredstavitve ključnim deležnikom (2014)

Predstavitve ključnim deležnikom (2014)

Osnutek programa, ki so ga pripravili strokovnjaki, smo poleti 2014 predstavili ključnim deležnikom. Več kot 300 deležnikov se je udeležilo šestih predstavitev osnutka programa in okroglih miz na temo gozdarstvo in lovstvo, kmetijstvo, vode in ribištvo, vzhodna in zahodna kohezijska regija ter monitoring in raziskave. 

Programi predstavitev:

Gozdarstvo in lov (3. junij 2014)

Kmetijstvo (10. junij 2014)

Vode in ribištvo (12. junij 2014)

Vzhodna kohezijska regija (18. junij 2014), Zahodna kohezijska regija (3. julij 2014)

Monitoring in raziskave (29. avgust 2014).

 

V sklopu posameznih predstavitev je okvirno polovica časa namenjena za vprašanja in podajanje mnenj, obširnejša razprava pa bo potekala po zaključku vseh predstavitev.

Prezentacije:

Gozdarstvo in lov (3. junij 2014)

 

Kmetijstvo (10. junij 2014)

 

Vode in ribištvo (12. junij 2014)

 

Regijske teme (18. junij in 3. julij 2014):

 

Monitoring in raziskave (29. avgust 2014)

 

Gradiva za deležnike (2014):

Osnutek Programa upravljanja območij Natura 2000 za 2014-20 (pdf)

Priloga programa Cilji in ukrepi (Excel)
V tabeli so vključeni filtri, zato je mogoče cilje in ukrepe, vezane na npr. gozdarstvo dobiti enostavno z izborom tipa varstvenega cilja »prilagojena raba gozdov«. Sektorske ukrepe, ki se jih pričakuje od sektorja gozdarstva, je mogoče enostavno pogledati s pomočjo filtra v stolpcu »sektorski ukrepi«, kjer se izključi filter »prazne«.

Priloga programa Ciljne vrednosti/površine za kmetijsko okoljsko podnebna plačila (Excel)

Priloga programa Metodologija za izbor nacionalnih prioritet območij Natura 2000 (pdf)

Priloga programa »Načrti za Naturo« (pdf)
Priloga programa »Načrti za Naturo« vključuje med drugim gozdnogospodarske načrte enot, v katere se vnese naravovarstvene usmeritve oz. ukrepe in so lahko neposredno povezani ali potrebni za varstvo območij Natura 2000.

Priloga programa »Načrtovani projekti« (Excel)

Priloga programa »Monitoring Raziskave« (Excel)
V Prilogi »Monitoring in raziskave« so navedene vrste in habitatni tipi, ki so predmet monitoringa, študij ali raziskav in stanje aktivnosti

Kontaktna oseba: matej.bartol@remove-this.gov.si.

 

 

 

                                                                                            


Na vrh